Leader

Falun-Borlänge

Box 1958

791 19 FALUN

elisabeth.medin@leaderfb.se

 

 

Hem

Projekt

Ungdom

Blanketter

Protokoll

Länkar

Bli Medlem

Strategi

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i vårt område 

 

Till höger ser du de projekt som är genomförda eller pågår inom Leader Falun-Borlänge. Klicka på respektive projekt för en kort beskrivning eller kontakta leaderkontoret om du vill ha mer information om projekten.

 

Nedan hittar du slutredovisningarna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

Projekt 1 

Hedenborg

Projekt 2

Förvaltningsbolag Linghed

● Projekt 3

Attraktivare Sundborn

● Projekt 4

Musikläger i Vika

Projekt 5

Proselingården

Projekt 6

Infotavlor Enviken 

Projekt 7

Lumsheden 

Projekt 8

Äventyrsturisn Tuna Hästberg 

Projekt 9

Visit Rysjön 

Projekt 10

Järnets väg

Projekt 11

Flottning i Torsång 

Projekt 12

Dalsjö Golf 

Projekt 13

Kvalitativ skidåkning på Borlänge Skidstadion

Projekt 14

Båt i Rämshyttan 

Projekt 15

Spelflotte i Torsång 

Projekt 16

Carl Larsson-leden 

Projekt 17

VikaSundet

Projekt 18

Utveckling i Tängerdalen

Projekt 19

Framtid Lensberget

Projekt 20

Vattnets väg till gruvan

Projekt 21

Handlarna i Svärdsjö

Projekt 22

Konsthantverksatelje

Carl Larsson-gården

Projekt 23

Bygdespelet Sågmyrakungen

Projekt 24

Dalecarlia River

Projekt 25

Kraftsamling Aspeboda

Projekt 26

Bredband i Linghed

Projekt 27

Fiskelycka i Falun Borlänge

Projekt 28

Fiber i Enviken

Projekt 29

Sågmyra får får

Projekt 30

Innovativa kurser på

Carl Larssongården

Projekt 31

Mottagnings- och upplevelsefunktioner i

Äventyrsgruvan Tuna Hästberg

Projekt 32

Bilden av Svärdsjöbygden

Projekt 33

Upprustning av Sundbornleden

Projekt 34

Fiberoptisktbredband i Norr Amsberg

Projekt 35

Lustebo Friskvårdsprojekt

Projekt 36

Fiber i Bjursås

Projekt 37

Ylleleden

Projekt 38

Renovering av Sågmyra museum

Projekt 39

Korså Bruk

Projekt 40

Unga lantbruksföretagare

Projekt 41

Bevattningsanläggning för betesmark i Hemmingsbo

Projekt 42

Ombyggnad av Carl Larssonsgårdens försäljningslokal

Projekt 43

Bättre service till besökande turister i Sundborn

Projekt 44

Utvecklingsplan för sommar- och vinterturism i Bjursås

Projekt 45

Brygga vid rampen i Tylla

Projekt 46

Bastu i Bystugan

Projekt 47

Sågmyrakungen och drömfilten

Projekt 48

Isala ölgård

Projekt 49

Ambasadörer i Svärdsjöbygden

Projekt 50

Förstudie- Ryssjökanal

 

Projekt 51

Gustav Vasa i Svärdsjö

                  

 

 

                                        

Leader Falun-Borlänge ©  • elisabeth.medin@leaderfb.se • Design: 3 Steg Kommunikation