Leader

Falun-Borlänge

Box 1958

Näringslivets Hus

Ölandsgatan 6

791 19 FALUN

elisabeth.medin@leaderfb.se

 

 

 

 

 

Hem

Projekt

Ungdom

Blanketter

Protokoll

Länkar

Bli Medlem

Strategi

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Strategi för LEADER

Falun-Borlänge

 

 

Leader är en metod för att utveckla landsbygden. Den har använts inom EU sedan 1991 och i Sverige sedan 1996. Nu är Leader en del av Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013.

 

Leadermetoden skapar hållbar utveckling och framtidstro genom dialog och samarbete mellan föreningar, näringsliv och kommuner.

I Sverige finns det 63 leaderområden. Varje område har tagit fram en lokal utvecklingsstrategi och valt en styrelse så kallad LAG (Local Action Group).

Det är LAG, med representanter från ideell, privat och offentlig sektor som beviljar stöd till de projektidéer som bäst bidrar till att uppfylla målen i strategin.

 

Projektstöd kan sökas av privatpersoner, föreningar, företag och nätverk, som har verksamhet inom leaderområdet. Ett viktigt inslag i Leadermetoden är samarbete mellan olika aktörer och att projekt kommer flera aktörer till nytta.

 

Leader Falun-Borlänges lokala strategi framhåller:

 

Demokrati

Hållbar utveckling

Jämställdhet

Mångfald

 

Den lokala strategin innehåller också nio utvecklingsområden:

 

Småskalig livsmedelsproduktion

Distribution och konsumtion

Upplevelseturism

Hästaktiviteter

Hållbar bygdeutveckling och entreprenörskap

Klusterbildningar

Nya servicelösningar – geografisk optimering

Lokal utveckling och byars attraktivitet

Internationella kontakter

Ung på landet och stolt över det.

 

 

Läs strategin i sin helhet

 

Klicka här

 

                                                                                     

 

Dalsjö golf

 

Karlsbyheden

 

Näckrosor

 

 

 

 

                                        

Leader Falun-Borlänge ©  • elisabeth.medin@leaderfb.se • Design: 3 Steg Kommunikation